Employees, the essence of our sustainability

KOVA appreciates and nurtures innovations. Thus, we are seeking for candidates who are creative, diligent, happy, friendly, active and passionate. We believe those can join hands with us in building the company’s culture

WHY JOINING US?

Working environment

With the motto “Working place is your second home”, KOVA’s office is designed to be eco-friendly and fully equipped with modern facilities that enable young employees to enjoy it like being at home.

Policy & Benefits

KOVA provides the best health care policy for its employees. As a full-time employee, you will be entitled to join the company’s annual health check-up program, the compulsory insurance scheme regulated by law together with the premium PVI care package including additional benefits for your family members. Besides, you will be able to participate in company’s parties, gatherings, sport events, annual team building trips, etc, which are decently organized by HR Team.

Innovation

Innovation: At KOVA, free to contribute ideas and express opinions. Creativity and free suggestion will go hand in hand. Come join us, be creative and contribute to a better life!

Learning & Development

Learning and Development: At KOVA, you will have opportunities to gain practical experience by joining a series of training courses on professional & soft skills. This is the right place for you to meet well-known experts via helpful sharing & training sessions. Also, it is where talents are nurtured in order to promote Vietnamese science and bring Vietnamese products reaching out to international markets.

Company Culture

công nghệ Nano
LÀ NHÀ
LÀ NƠI CÙNG PHÁT TRIỂN VÀ SẺ CHIA
KOVA chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cả kỹ năng mềm cho nhân viên.
công nghệ Nano

Môi trường làm việc

THÂN THIỆN, GẮN KẾT

Mang đến một "ngôi nhà" thứ hai thật sự cho nhân viên, KOVA đề cao và tạo điều kiện cho mọi sự sáng tạo và nhiệt huyết.

Hình ảnh khác
công nghệ Nano
KOVA Center
là trụ sở làm việc của Tập đoàn sơn KOVA tại khu vực phía Nam, thường xuyên tiếp các đoàn đối tác của KOVA trong va ngoài nước
công nghệ Nano
KHÔNG GIAN MỞ, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
Bao phủ bởi cây xanh và ánh sáng tự nhiên
công nghệ Nano
Đồng thời, với phòng Hội nghị sang trọng, KOVA Center còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện, hội thảo,... nội bộ và dành cho đối tác.
công nghệ Nano
Hình ảnh khác